/ NoviPrint | Chemie - NoviPrint
  • KAN NIET, BESTAAT NIET
  • SNELLE LEVERING
  • HOOGWAARDIG KENNISNIVEAU

Chemie

De chemie is een zeer specifieke omgeving en dit strekt zich uit naar de eisen voor de te gebruiken etiketten en labels. Deze moeten prima intact blijven en de lijmsoorten moeten bestand zijn tegen de producten, die in de chemische industrie gebruikt worden. Juist in deze branche is betrouwbare informatie zeer belangrijk, dus moeten de etiketten te allen tijde leesbaar zijn en blijven. Chemische etiketten dienen ook te voldoen aan de variërende wettelijke voorwaarden. Dus hoe ze bedrukt moeten worden en welke kleeflaag en materialen er gebruikt moeten worden.

AANVULLENDE INFORMATIE

GHS standaarden

Om een gelijkvormige informatievermelding op de etiketten te waarborgen, hebben de Verenigde Naties op 1 juli 2015 de GHS geïntroduceerd. De GHS standaarden (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) werden opgesteld om te zorgen dat de voorschriften, die per land verschilden, werden vervangen voor een eenvormige etikettering. Sindsdien is het wereldwijd verplicht voor alle leveranciers, fabrikanten en importeurs deze indeling en etikettering te gebruiken, om te wijzen op de gevaren en risico’s van de chemische stoffen.

Multi Layer etiketten

Ook moeten de verpakkingen worden voorzien van etiketten met waarschuwingspictogrammen. Deze geven de aard van de inhoud aan, hoe ze vervoerd moet worden en welke risico’s de stoffen bevatten voor personen, het vervoer en het milieu. Om zoveel mogelijk informatie te plaatsen, zo nodig in de diverse talen, heeft NoviPrint ook Multi Layer etiketten en labels. Deze bestaan uit meerdere lagen en kunnen zo moeiteloos alle informatie weergeven.

Voorzien van een beschermende laag

De etiketten van NoviPrint die in de chemie gebruikt worden, hebben een beschermende laag. Op deze manier zijn ze beschermd tegen bijtende stoffen en blijft alle informatie leesbaar, ongeacht de tijd dat ze gebruikt worden. Door de juiste kleeflaag te gebruiken hechten ze prima op de meest uiteenlopende ondergronden, zoals pallets, jerrycans, vaten, hout, kunststof, … Ze zijn bestand tegen chemische producten, stof, vuil, vet, sterk wisselende temperaturen en UV-stralen.

Staat jouw product er niet tussen?
Of heb je specifieke wensen?

Kan niet, bestaat bij ons niet.
Wij hebben voor Alles een oplossing.